Home NAB Mediation en Advies

NAB Mediation en Advies is gespecialiseerd in mediation, systemische (team)begeleiding en Human Resource Management (HRM).

 • Arbeidsconflict tussen medewerkers of tussen medewerker en leidinggevende. In het bijzonder waar (langdurig) ziekte een rol speelt en door het conflict re-integratie niet of nauwelijks mogelijk is. In complexe arbeidszaken waar men afscheid wil of moet nemen van elkaar (exit-mediation).
 • Samenwerkingsproblemen binnen een (management)team of een afdeling. Groepsmediation biedt een uitweg. Mediation lost niet alleen bestaande problemen en conflicten binnen de groep op maar heeft een coachend effect op de deelnemers. Dit verkleint de kansen op toekomstige conflicten.
 • Zakelijk conflict tussen bedrijven waar verschillende belangen een constructieve onderhandeling bemoeilijken en waar het imago van het bedrijf en relaties met klanten en leveranciers op het spel staan. Een mediator die de ‘taal’ van de business spreekt, kan partijen helpen om toch afspraken te kunnen maken. Of bent u als freelancer werkzaam en heeft u een conflict of een problematische verstandhouding met uw opdrachtgever, accountant of zakenpartner? Een snelle en betaalbare aanpak die u zelf in de hand heeft en die u de kans biedt ook de relatie te behouden, kan u veel ellende besparen.
 • Burenruzie of conflict binnen de familie zijn vaak pijnlijk en frustrerend omdat men elkaar dikwijls niet kan ontlopen. Toch komen de betrokken partijen er onderling vaak niet uit. Het inschakelen van een onafhankelijke derde kan de eerste stap betekenen richting een oplossing en een verbetering van de relatie. Zonder dat advocaten en de rechter er aan te pas hoeven te komen.
 • Soms is een goede samenwerking binnen teams niet vanzelfsprekend of niet meer. Er is ruis op de lijn en wanneer de druk van buitenaf toeneemt, kan een team vastlopen en niet meer zelf uitkomen.
 • Mijn passie is het begeleiden van teams door constructieve en productieve betrekkingen te creëren daar waar de samenwerking schuurt, bij moeizame veranderingsprocessen, bij wankelend vertrouwen in de lijn, bij teams waar de rek eruit is of bij een conflict dat binnen en buiten de groep tot ongewenste effecten leidt.
 • De begeleiding is gericht op het ontdekken van patronen die de teamleden niet (meer) zelf zien. Door deze inzichtelijk een bespreekbaar te maken, is het team veelal zelf weer in staat om een oplossing, een nieuwe aanpak te bedenken.
 • Deze aanpak zet teamleden in hun kracht, mede door de schuldvraag niet centraal te stellen. Het gaat om de belangen van het team met respect en aandacht voor de onderlinge belangen en behoeften.
 • Een positieve en nieuwe benadering van teamprocessen dat op een snelle en effectieve manier tot verbeteringen leidt.

HRM Advies

 • All Round HRM ondersteuning: alle operationele HR werkzaamheden binnen een organisatie, zoals werving en selectie, vraagbaak voor management en medewekers en overige operationele taken op grond van de geldende wet- en regelgeving.
 • HRM beleidsontwikkeling: het ontwikkelen van strategisch HRM beleid,  zoals competentiemanagement, gesprekscyclus, verzuim- of beloningsbeleid, en deze vertalen naar praktische maatregelen en operationele afspraken.
 • Onderzoek en advies: het onderzoeken van probleemsituaties en HRM vraagstukken en hieruit met passende aanbevelingen komen. Het vertalen van deze oplossingen naar de praktijk op een toekomstvaste manier. Voorbeelden: casemanagement, trajectmanagement, conflictmanagement, E-HRM of een organisatieverandering.
 • Projectmanagement:  het opzetten en uitvoeren van diverse HRM projecten zoals functiebeschrijven, outsourcing HR administratie of arbeidsrelaties.
 • Integraal Conflictmanagement is een nieuw HRM instrument, ontwikkeld door NAB Medition en Advies. Een integrale oplossing voor het voorkomen en oplossen van diverse conflictsituaties binnen organisaties. Gericht op het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van (aanwezige) deskundigheid en mediation, door het opzetten en kostenbesparend laten functioneren van trajectmanagement. NAB Mediation en Advies hanteert hierbij het ‘klavertje vier‘-model.
 
Lid RMA TLTRegistermediator
Share

Recente berichten